TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG LỮ HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Chuyên mục: KINH TẾ XÃ HỘI | Lượt xem : 10,864

Ngày đăng: 21/04/2017

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG LỮ HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Một chiến dịch chấn chỉnh nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ lữ hành đảm bảo “Chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng” và hướng dẫn du lịch “Chuyên nghiệp, thân thiện, yêu nghề” sẽ được phát động trong thời gian tới. Đây là kế hoạch do Tổng cục du lịch – Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức nhằm tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn viên.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?