CHỦ TỊCH QUỐC HỘI PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHOÁ XV

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 10,369

Ngày đăng: 20/07/2021

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHOÁ XV

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHOÁ XV

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?