ĐẮK LẮK ĐẶT NIỀM TIN VÀO SỰ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 23,278

Ngày đăng: 27/01/2021

ĐẮK LẮK ĐẶT NIỀM TIN VÀO SỰ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Cùng với cả nước, đồng bào và nhân dân tại Đắk Lắk cũng đang hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 với niềm tin và mong mỏi vào công cuộc đổi mới, phát triển bền vững.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?