PHÓ CHỦ TỊCH QH PHÙNG QUỐC HIỂN LÀM VIỆC VỚI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 35,742

Ngày đăng: 30/09/2020

PHÓ CHỦ TỊCH QH PHÙNG QUỐC HIỂN LÀM VIỆC VỚI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Để đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, kế hoạch đầu tư công trong giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025, chiều nay Đoàn công tác của Quốc hội do Phó chủ tịch Phùng Quốc Hiển làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Tài chính và Ngân sách, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?