ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH XÂY DỰNG LẦN THỨ V

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 23,662

Ngày đăng: 26/11/2020

ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH XÂY DỰNG LẦN THỨ V

Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước ngành xây dựng lần thứ V, chiều 26-11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, ngành xây dựng cần tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật, bảo đảm tính ổn định, thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, quy hoạch và kiến trúc, trong đó, hướng đến xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại và thể hiện được bản sắc dân tộc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?