ĐỂ DU LỊCH LÀ KINH TẾ MŨI NHỌN CỦA MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 25,497

Ngày đăng: 16/02/2019

ĐỂ DU LỊCH LÀ KINH TẾ MŨI NHỌN CỦA MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN

Trong thời gian tới, các tỉnh, thành khu vực miền Trung và Tây nguyên phải nỗ lực cải thiện môi trường du lịch, tập trung đổi mới theo hướng sáng tạo để du lịch phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đây là một trong những nội dung quan trọng được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận tại Hội nghị phát triển du lịch khu vực miền Trung và Tây nguyên, diễn ra hôm nay tại Thừa Thiên - Huế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?