PHẢI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG - NHÀ NƯỚC | Lượt xem : 22,905

Ngày đăng: 21/12/2018

PHẢI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

Phải coi nhiệm vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đó là Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?