THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CẦN HƯỚNG NHIỀU ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,241

Ngày đăng: 15/09/2021

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CẦN HƯỚNG NHIỀU ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP

Doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể sản xuất, nông dân là lực lượng tuyến đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là chủ thể của các đổi mới sáng tạo nhưng lại đang bị “bỏ quên” tại Luật Thi đua khen thưởng hiện hành. Do đó cần luật hóa các quy định về vấn đề thi đua khen thưởng đối với các đối tượng này. Đây là nội dung nhận được nhiều ý kiến trao đổi phân tích của các đại biểu tại buổi “Tọa đàm chuyên gia về công tác thi đua, khen thưởng trong Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội” do Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội tổ chức.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?