SỬA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM CHƯA LUẬT HÓA ĐƯỢC LOẠI HÌNH BẢO HIỂM VI MÔ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,152

Ngày đăng: 12/09/2021

SỬA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM CHƯA LUẬT HÓA ĐƯỢC LOẠI HÌNH BẢO HIỂM VI MÔ

Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đang được Ủy ban kinh tế của Quốc hội thẩm tra để trình tại phiên họp thứ 2 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 15 với 7 nhóm chính sách lớn dự kiến được sửa đổi kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế cũng như bảo vệ quyền lợi của người mua bảo hiểm. Tuy nhiên, dù luật sửa đổi lần này dành hẳn 1 chương về bảo hiểm vi mô nhưng vẫn chưa thực sự quy định rõ được các tổ chức được cung cấp sản phẩm bảo hiểm vi mô. Điều này đang được cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?