PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM VI MÔ, GÓP PHẦN THÚC ĐẨY TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN Ở VIỆT NAM

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,415

Ngày đăng: 09/09/2021

PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM VI MÔ, GÓP PHẦN THÚC ĐẨY TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN Ở VIỆT NAM

Được ban hành cách đây 20 năm, cùng với sự phát triển của thị trường bảo hiểm và hội nhập, hợp tác quốc tế, hiện Luật Kinh doanh bảo hiểm đã bộc lộ một số tồn tại, cơ chế chính sách cũng có những bất cập chưa theo kịp với thực tế. Do vậy cần thiết phải hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động này diễn ra thuận lợi, đảm bảo minh bạch trong giai đoạn tới. Đây là nhận định của các đại biểu tại hội thảo góp ý Dự thảo luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) diễn ra sáng nay, do Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thực hiện.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?