ĐẨY MẠNH CHÍNH SÁCH THUẾ, PHÍ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,445

Ngày đăng: 18/09/2021

ĐẨY MẠNH CHÍNH SÁCH THUẾ, PHÍ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

Trong 8 tháng đầu năm nay đã có 85,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020. Điều này cho thấy những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 lên nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Do đó, tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về sự cần thiết ban hành một số giải pháp như miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp. qua đó nhằm hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp vượt qua cơn bão mang tên Covid-19.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?