CẦN TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ THEO KỊP THỰC TIỄN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,353

Ngày đăng: 09/09/2021

CẦN TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ THEO KỊP THỰC TIỄN

Cần làm rõ nội hàm kinh tế số, phương pháp tính và cơ cấu trong từng ngành, lĩnh vực, GDP và GRDP là vấn đề được các đại biểu tập trung cho ý kiến tại hội thảo góp ý sửa đổi, bổ sung, phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê Quốc gia của Luật thống kê diễn ra vào chiều 9/9 do Viện Nghiên cứu lập pháp phối hợp với Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp tổ chức

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?