CẦN THIẾT SỬA ĐỔI TOÀN DIỆN LUẬT THỐNG KÊ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,216

Ngày đăng: 15/09/2021

CẦN THIẾT SỬA ĐỔI TOÀN DIỆN LUẬT THỐNG KÊ

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, các thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội vẫn băn khoăn về tính chính xác, độ tin cậy, tính pháp lý của hệ thống chỉ tiêu thống kê nhằm tăng cường củng cố lòng tin của người dân, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?