BỔ SUNG 40 CHỈ TIÊU TRONG DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,135

Ngày đăng: 15/09/2021

BỔ SUNG 40 CHỈ TIÊU TRONG DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA

Tiếp tục nội dung phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chiều nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?