BỘ MÁY LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC: ĐỔI MỚI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU MỚI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,223

Ngày đăng: 12/09/2021

BỘ MÁY LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC: ĐỔI MỚI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU MỚI

Ngay sau khi Nghị quyết 88 của Quốc hội khoá XIV phê duyệt chủ trương đầu tư Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được thông qua, Quốc hội đã tổ chức hội nghị triển khai và giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan trong thực thi chính sách quan trọng này

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?