THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 04 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,665

Ngày đăng: 09/10/2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 04 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?