CHƯA THỐNG NHẤT QUẢN LÝ VỀ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GPLX LÁI XE

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 11,412

Ngày đăng: 24/08/2020

CHƯA THỐNG NHẤT QUẢN LÝ VỀ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GPLX LÁI XE

Theo quy định của Luật hiện hành, cũng như Dự thảo luật (sửa đổi) như đề cập ở trên, thì vấn đề đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe do Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm quản lý. Tuy nhiên, nội dung này gần đây đang thu hút sự quan tâm của dư luận, khi Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Bộ Công An chủ trì soản thảo lại có nội dung quy định vấn đề đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe do Bộ Công An chịu trách nhiệm quản lý.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?