XÂY DỰNG DÂN QUÂN TỰ VỆ - “BỨC TƯỜNG SẮT” CỦA TỔ QUỐC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,823

Ngày đăng: 25/07/2020

XÂY DỰNG DÂN QUÂN TỰ VỆ - “BỨC TƯỜNG SẮT” CỦA TỔ QUỐC

Luật Dân quân tự vệ năm 2019 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Triển khai các quy định của Luật, thời gian qua, nhiều nhiệm vụ quan trọng đã và đang được Bộ Quốc phòng, các đơn vị thực hiện, trong đó có các mô hình mới về Dân quân tự vệ, góp phần xây dựng lực lượng này đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền quốc gia trong tình hình mới, nhất là khi tình hình biên giới, biển đảo tiềm ẩn những phức tạp khó lường.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?