NHIỀU QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ ĐI VÀO CUỘC SỐNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,185

Ngày đăng: 17/07/2020

NHIỀU QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ ĐI VÀO CUỘC SỐNG

Luật Dân quân tự vệ 2019 với nhiều quy định mới về tổ chức lực lượng dân quân tự vệ, chính sách đối với lực lượng này đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 vừa qua. Đặc biệt, sau khi nhiều địa phương đã tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập các xã theo Nghị quyết 653/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, công tác tổ chức lực lượng Dân quân tự vệ, phổ biến tuyên truyền Luật cũng được triển khai nhằm đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phóng viên THQHVN đã phỏng vấn Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam:

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?