NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, KHẢ NĂNG SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU CỦA DÂN QUÂN TỰ VỆ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 14,864

Ngày đăng: 17/07/2020

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, KHẢ NĂNG SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU CỦA DÂN QUÂN TỰ VỆ

Luật Dân quân tự vệ năm 2019 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Đến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về dân quân tự vệ đã bảo đảm đồng bộ, tạo hành lang pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Đây là nội dung được Cục dân quân tự vệ, Bộ Quốc phòng thông tin sáng 15/7 tại Hội nghị sơ kết công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?