ĐẢM BẢO TÍNH THỐNG NHẤT PHÁP LUẬT VỀ BIÊN PHÒNG, BIÊN GIỚI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 11,496

Ngày đăng: 17/06/2020

ĐẢM BẢO TÍNH THỐNG NHẤT PHÁP LUẬT VỀ BIÊN PHÒNG, BIÊN GIỚI

Sáng 16/6, thảo luận tại tổ về dự án Luật Biên phòng Việt Nam, đa số các ý kiến cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật nhằm thể chế hóa đầy đủ đường lối, chính sách của Đảng về biên giới quốc gia. Tuy nhiên, Ban soạn thảo dự án Luật cần nghiên cứu, quy định rành mạch các nội dung về nhiệm vụ Biên phòng, lực lượng, biện pháp thực thi nhiệm vụ Biên phòng, làm rõ được phạm vi giữa Luật Biên phòng Việt Nam với Luật Biên giới quốc gia và các luật khác.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?