ĐBQH NGUYỄN MAI BỘ: LƯƠNG TÂM THANH THẢN SAU KHI ỦNG HỘ TOÀN BỘ LƯƠNG THÁNG 4 CHO QUỸ PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 21,603

Ngày đăng: 13/04/2020

ĐBQH NGUYỄN MAI BỘ: LƯƠNG TÂM THANH THẢN SAU KHI ỦNG HỘ TOÀN BỘ LƯƠNG THÁNG 4 CHO QUỸ PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Bằng những hành động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Thư của Chủ tịch Quốc hội, thời gian qua các Đại biểu Quốc hội đã có nhiều việc làm để động viên các lực lượng tuyến đầu trực tiếp phòng, chống dịch; tuyên tuyền để các cử tri, nhân dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Với mong muốn hành động của mình sẽ được lan tỏa và nhân lên trong xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết vượt khó khăn, toàn dân chống "giặc" dịch Covid-19, Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã tự nguyện ủng hộ toàn bộ lương tháng 4 của mình (hơn 20 triệu) cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?