ĐBQH NGUYỄN BÁ SƠN: HÀNG NGÀY ĐOÀN ĐBQH ĐÀ NẴNG VẪN TIẾP NHẬN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ CỦA CỬ TRI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 15,079

Ngày đăng: 12/04/2020

ĐBQH NGUYỄN BÁ SƠN: HÀNG NGÀY ĐOÀN ĐBQH ĐÀ NẴNG VẪN TIẾP NHẬN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ CỦA CỬ TRI

Hàng ngày, Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng vẫn tiếp nhận đơn thư kiến nghị của nhân dân thông qua gửi mail hoặc gửi bưu điện. Đoàn ĐBQH cũng như các ĐBQH thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai thực hiện tốt theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Đây là khẳng định của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn-Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng với phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?