RÀ SOÁT QUY ĐỊNH, BỔ SUNG LOẠI HÌNH THIÊN TAI CHO SÁT THỰC TẾ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,586

Ngày đăng: 27/03/2020

RÀ SOÁT QUY ĐỊNH, BỔ SUNG LOẠI HÌNH THIÊN TAI CHO SÁT THỰC TẾ

Chiều 24/3, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Các thành viên UBTVQH thảo luận tại phiên họp, cho rằng cần cân nhắ, phải có quy định cụ thể việc bổ sung các loại hình thiên tai trong dự thảo luật.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?