LO NGẠI TĂNG NGÂN SÁCH, SỐ LƯỢNG NGƯỜI THAM GIA BẢO VỆ ANTT Ở CƠ SỞ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 11,677

Ngày đăng: 01/10/2020

LO NGẠI TĂNG NGÂN SÁCH, SỐ LƯỢNG NGƯỜI THAM GIA BẢO VỆ ANTT Ở CƠ SỞ

Sáng 01/10, phiên họp toàn thể của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã tiến hành thẩm tra dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Nhiều ý kiến lo ngại sau khi thống nhất 3 lực lượng gồm: bảo vệ dân phố, dân phòng và Công an xã bán chuyên trách thành 1 lực lượng sẽ dẫn đến việc tăng số lượng so với hiện nay và kéo theo phát sinh kinh phí Ngân sách.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?