KHÔNG CHỒNG CHÉO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BĐBP VỚI CÁC LỰC LƯỢNG KHÁC

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 15,565

Ngày đăng: 22/10/2020

KHÔNG CHỒNG CHÉO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BĐBP VỚI CÁC LỰC LƯỢNG KHÁC

#“Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, câu nói trên đã khẳng định sự gắn bó của Bộ đội Biên phòng với biên giới, khu vực biên giới. Đồng tình với các nội dung trong dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam, đa số các đại biểu Quốc hội cũng nhận định,quy định chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng không chồng chéo với các lực lượng khác

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?