CÒN CHỒNG CHÉO, TRÙNG LẮP TRONG QUY ĐỊNH VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,320

Ngày đăng: 02/10/2020

CÒN CHỒNG CHÉO, TRÙNG LẮP TRONG QUY ĐỊNH VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Tiếp tục nội dung phiên họp toàn thể lần thứ 17 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, sáng 02/10, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy ban tiến hành thẩm tra chính thức dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Đây là dự án Luật đã được đưa vào dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, tuy nhiên phạm vi điều chỉnh đã có sự thay đổi. Cùng với dự án Luật bảo đảm Trật tự an toàn giao thông đường bộ, đây là 1 trong 2 dự án Luật được tách ra từ Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?