QUẢN LÝ CẤP HỘ CHIẾU CHẶT CHẼ NHƯNG KHÔNG PHIỀN HÀ CHO NHÂN DÂN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 17,833

Ngày đăng: 06/05/2019

QUẢN LÝ CẤP HỘ CHIẾU CHẶT CHẼ NHƯNG KHÔNG PHIỀN HÀ CHO NHÂN DÂN

Ngày 06/05, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 14 nhằm thẩm tra các dự án luật thuộc nhiệm vụ thẩm tra của Ủy ban. Tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cơ bản Dự thảo luật đã đáp ứng được yêu cầu theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, có thể trình ra Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 tới đây.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?