PHỎNG VẤN BỘ CÔNG AN VỀ TỔ CHỨC CHO PHẠM NHÂN LAO ĐỘNG TẠI KHU SẢN XUẤT NGOÀI TRẠI GIAM

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 14,822

Ngày đăng: 22/05/2019

PHỎNG VẤN BỘ CÔNG AN VỀ TỔ CHỨC CHO PHẠM NHÂN LAO ĐỘNG TẠI KHU SẢN XUẤT NGOÀI TRẠI GIAM

Mặc dù thời gian qua, Bộ Công an đã triển khai thí điểm mô hình Khu sản xuất ngoài trại giam, kết quả cho thấy chỉ có 1 trường hợp duy nhất phạm nhân trốn trại. Tuy nhiên, 1 số đại biểu Quốc hội vẫn không khỏi lo lắng về vấn đề này. Phóng viên Truyền hình Quốc hội đã phỏng vấn Đại diện Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng (Cục C10, Bộ Công an).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?