ĐỀ NGHỊ BÁO CÁO RÕ BỨC TRANH TỔNG THỂ VỀ GIAO THÔNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 14,163

Ngày đăng: 08/05/2019

ĐỀ NGHỊ BÁO CÁO RÕ BỨC TRANH TỔNG THỂ VỀ GIAO THÔNG

Sáng 08/05, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức thẩm tra Báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018; việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông những tháng đầu năm 2019. Phiên họp nóng lên khi nhiều bất cập đã được Ủy ban và các ĐBQH chỉ ra trong cả quy định pháp luật và tổ chức thực hiện.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?