ĐÁNH GIÁ KỸ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC TỰ VỆ TRONG DOANH NGHIỆP

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 15,372

Ngày đăng: 06/05/2019

ĐÁNH GIÁ KỸ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC TỰ VỆ TRONG DOANH NGHIỆP

Tiếp tục nội dung phiên họp thứ 14 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, chiều 06/05, Ủy ban tiến hành thẩm tra dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). Chủ trì và kết luận buổi làm việc, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội nhận thấy, cơ bản Dự thảo luật đã đáp ứng được yêu cầu theo quy định, có thể trình ra Quốc hội cho ý kiến. Tuy nhiên, vẫn còn 1 số nội dung Ban soạn thảo cần nghiên cứu, hoàn thiện cho phù hợp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?