SỬA ĐỔI LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ CẦN ĐẢM BẢO TÍNH THỐNG NHẤT, KHẢ THI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 37,885

Ngày đăng: 12/03/2019

SỬA ĐỔI LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ CẦN ĐẢM BẢO TÍNH THỐNG NHẤT, KHẢ THI

Theo dự kiến, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) tại phiên họp thứ 32. Trước đó, cho ý kiến về dự án luật này tại Phiên họp thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh mở rộng, các đại biểu Quốc hội đều thống nhất: Việc sửa đổi Luật Dân quân tự vệ là cần thiết nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp và đảm bảo tính thống nhất với hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, Ban soạn thảo cần rà soát kỹ để tránh sự chồng chéo, xung đột về chính sách, đảm bảo tính khả thi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?