PHỎNG VẤN THƯỢNG TƯỚNG VÕ TRỌNG VIỆT, CHỦ NHIỆM ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,280

14/02/2019

PHỎNG VẤN THƯỢNG TƯỚNG VÕ TRỌNG VIỆT, CHỦ NHIỆM ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Năm 2018, thực hiện nhiệm vụ chủ trì thẩm tra, tiếp thu chỉnh lý 5 dự án Luật được giao; tiến hành các hoạt động giám sát, khảo sát; chủ trì tham mưu, xây dựng, hoàn thiện các Nghị quyết, kết luận về nhiều nội dung liên quan đến Quốc phòng an ninh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã hoàn thành tốt các chương trình đề ra. Năm 2019, Ủy ban đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác, chuẩn bị triển khai nhiều nội dung quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ được giao. Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Thượng tướng VÕ TRỌNG VIỆT, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?