PHỎNG VẤN PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN QPAN VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VỀ QUỐC PHÒNG NĂM 2019

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,362

14/02/2019

PHỎNG VẤN PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN QPAN VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VỀ QUỐC PHÒNG NĂM 2019

Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Quốc hội sẽ cho ý kiến về 2 dự án luật liên quan đến lĩnh vực Quốc phòng, đó là: Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) và Luật Lực lượng dự bị động viên. Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội được giao nhiệm vụ chủ trì thẩm tra 2 dự án Luật này. Vậy quá trình tổ chức triển khai các quy định của pháp luật về dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên đang gặp những khó khăn, bấp cập gì cần được sửa đổi, quy định rõ trong luật, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng NGUYỄN HẢI HƯNG - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?