THÀNH LẬP QUỸ PCTT TRUNG ƯƠNG ĐỂ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC HỢP LÝ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,455

Ngày đăng: 18/11/2019

THÀNH LẬP QUỸ PCTT TRUNG ƯƠNG ĐỂ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC HỢP LÝ

Sáng 18/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Phân tích tình hình thời tiết cực đoan, thiên tai diễn biến khó lường gây thiệt hại lớn về người và tài sản trong thời gian qua, các đại biểu khẳng định cần thiết sửa đổi, bổ sung 1 số nội dung trong 2 Luật nêu trên để phù hợp với yêu cầu thực tế. Tán thành với việc thành lập Quỹ Phòng chống thiên tai ở Trung ương, các ý kiến cũng cho rằng cần đảm bảo tiêu chí minh bạch về nguồn và sử dụng quỹ này

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?