ỦY BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 15,487

Ngày đăng: 10/09/2018

ỦY BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

# Tiếp tục chương trình làm việc, sáng nay, tại Phú Thọ, đoàn giám sát của Ủy Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường có đã buổi làm việc với Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành và thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường đối với khu công nghiệp, khu chế xuất và cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?