BAN HÀNH CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐẶC THÙ CHO TP CẦN THƠ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,349

16/07/2018

BAN HÀNH CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐẶC THÙ CHO TP CẦN THƠ

Chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Thành phố Cần Thơ. Đa số các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí tờ trình của Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, tạo thêm nguồn lực và động lực mới để Thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của Vùng và cả nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?