XEM XÉT KỸ QUY HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 13,395

Ngày đăng: 04/06/2018

XEM XÉT KỸ QUY HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG

Cũng liên quan tới Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch, các đại biểu Quốc hội cũng dành sự quan tâm đến việc sửa đổi một số quy định của luật công chứng. Với việc nở rộ văn phòng công chứng hiện nay nhưng lại tạo nhiều rủi ro về mặt pháp lý. Với tính chất đặc thù như vậy, cho nên hoạt động công chứng rất cần thiết phải quản lý chặt chẽ, bảo đảm chất lượng khi cho phép thành lập.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?