Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VÀ CỬ TRI VỀ LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG SỬA ĐỔI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 15,678

21/11/2018

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU VÀ CỬ TRI VỀ LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG SỬA ĐỔI

Cử tri và đại biểu Quốc hội cả nước đánh giá cao Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi được Quốc hội thông qua trong sáng nay cho rằng Luật Phòng chống tham nhũng sớm được triển khai là điều nhân dân mong mỏi, phù hợp với lòng dân. Bởi Luật được thông qua sẽ là nền tảng cơ sở để công tác phòng chống tham nhũng được triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Ghi nhận của phóng viên THQH về vấn đề này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?