NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 22,812

Ngày đăng: 15/11/2018

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14, sáng 14/11 Quốc hội tiếp tục nghe Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật về công tác này. Đồng thời, Quốc hội nghe Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2018. Nhìn chung các báo cáo đã cho thấy những chuyển biến tích cực của công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên,vẫn còn những tồn tại, Chính phủ và cơ quan liên quan cần tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?