BAN HÀNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG LÀ RẤT CẦN THIẾT

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 19,092

Ngày đăng: 16/11/2018

BAN HÀNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG LÀ RẤT CẦN THIẾT

Cần công khai minh bạch để giám sát các dự án đầu tư công, tránh dàn trải lãng phí là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội đề cập khi thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công tại hội trường vào chiều 16/11. Các đại biểu đề nghị,cần luật hoá cụ thể quyền quyết định danh mục đầu tư công cũng như không nên bỏ quy định trình Quốc hội danh mục và mức vốn của từng dự án đầu tư vì đó là vấn đề cốt lõi để Quốc hội quyết định được tính đúng đắn của kế hoạch đầu tư công trung hạn và dài hạn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?