QUỐC HỘI THẢO LUẬN Ở TỔ VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU VÀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 11,148

Ngày đăng: 26/05/2017

QUỐC HỘI THẢO LUẬN Ở TỔ VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU VÀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Chiều 26-5, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?