KHÔNG DÙNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ XỬ LÝ NỢ XẤU

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 11,025

Ngày đăng: 26/05/2017

KHÔNG DÙNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ XỬ LÝ NỢ XẤU

Chiều ngày 26-5, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng. Nhiều ĐBQH băn khoăn về quyền thu giữ tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng liệu có thống nhất với các quy định pháp luật khác, thống nhất nguyên tắc không dùng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?