THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VÙNG DÂN TỘC MIỀN NÚI CÒN HẠN CHẾ

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,888

Ngày đăng: 26/12/2017

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VÙNG DÂN TỘC MIỀN NÚI CÒN HẠN CHẾ

Sáng 26-12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Quốc Hội Tòng Thị Phóng chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả giám sát triển khai thực hiện nghị quyết 48 của Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiếu số do Hội đồng dân tộc của Quốc hội và Ủy ban dân tộc của Quốc hội tổ chức. Các đại biểu cho rằng việc thực hiện các chính sách đối vùng đồng bào dân tộc thiểu số do việc chậm phân bổ bố trí nguồn lực,nhiều chương trình đưa ra chồng chéo còn thực hiện. Điều này cho thấy công tác quản lý nhà nước, sự phối hợp giữa các bộ, ngành trong triển khai, hướng dẫn thực hiện chính sách dân tộc còn nhiều bất cập

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?