TỘI SẢN XUẤT BUÔN BÁN THUỐC GIẢ

Chuyên mục: HIỂU ĐÚNG - LÀM ĐÚNG | Lượt xem : 238,132

Ngày đăng: 02/07/2018

TỘI SẢN XUẤT BUÔN BÁN THUỐC GIẢ

Tình huống mô tả hành vi phạm tội sản xuất thuốc đông dược giả

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?