TUYÊN QUANG ĐẨY MẠNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 13,186

Ngày đăng: 09/03/2018

TUYÊN QUANG ĐẨY MẠNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Sáng ngày 09-3, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021 tổ chức kỳ họp Chuyên đề thảo luận, xem xét, thông qua nghị quyết về danh mục một số dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT trên địa bàn tỉnh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?