HĐND TÂY NINH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 7 KHÓA IX

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 13,884

Ngày đăng: 30/03/2018

HĐND TÂY NINH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 7 KHÓA IX

Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?