QUYẾT TÂM CỦA HÀ NỘI TRONG THỰC HIỆN 2 BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 14,595

Ngày đăng: 15/03/2018

QUYẾT TÂM CỦA HÀ NỘI TRONG THỰC HIỆN 2 BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ

Đặt mục tiêu tạo bước chuyển trong cải cách hành chính, thành phố Hà Nội đã ban hành 2 bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Từ đó đã hình thành những chuẩn mực văn hoá của tổ chức, cá nhân nơi công cộng cũng như chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Thủ đô kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?