HĐND TP. HÀ NỘI TỔ CHỨC GIẢI TRÌNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THU GOM XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,514

12/09/2017

HĐND TP. HÀ NỘI TỔ CHỨC GIẢI TRÌNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THU GOM XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

Sáng ngày 12/09, tại Hà Nội, Thường trực hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức phiên giải trình nhằm đánh giá việc thực hiện quản lý nhà nước về thu gom, xử lý chất thải rắn chất thải y tế và quản lý hồ nước khu vực nội thành trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhiều nguyên nhân đã được các đại biểu chỉ ra khi tình trạng quản lý chất thải rắn vẫn còn nhiều bất cập, điều đó cho thấy cần hoàn thiện quy định trong quản lý và thu gom chất thải rắn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?