HĐND TỈNH BẾN TRE CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 5

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,153

18/07/2017

HĐND TỈNH BẾN TRE CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 5

Sáng ngày 18-7, Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Kỳ họp này nhằm báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?